Train Information

Trainmap Haneda Airport – Tokyo each city
Haneda-city
When you arrived at Haneda Airport, then let’s move to Shinagawa aboard the Keikyu line.
(For Inba-Nihon-Idai-Station)
It might be a good idea to take a hotel in Shinagawa.

trainmap

JR(tokyo) MAP
Yamanote Line/Light Green
(Shibuya-Shinjuku-Ikebukuro-Ueno-Shinagawa)

Saikyo Line/Green
(Osaki-Ikebukuro-Akabane)

Keihin-Tohoku Line/Sky Blue
(Omiya-Tokyo-Yokohama)

Chuo Line/Vermilion
(Tokyo-Shinjuku-Nakano-Kichijoji—Takao)

Sobu Line/Yellow
(Chiba-Makuhari-Akihabara-Shinjuku-Nakano-Kichijoji—Takao)

Shonan-Shinjuku Line/Green & Orange
(Ueno-Ikebukuro-Shinjuku-Shibuya-Yokohama-Ohuna-Kamakura or Odawara)

Bookmark this on Digg
Share on StumbleUpon
Bookmark this on Delicious
Pocket